RSS Feed
Thư viện : VAE Family
   

VAE coi nhân sự là yếu tố quan trọng nhật quyết định thành bại, sống và phát triển của công ty. Vì vậy VAE là 1 tập thể đặc biệt với những con người có trách nhiệm cao vì công việc, trung thành với công ty, thông thạo về kỹ năng chuyên môn. Điều này là...
VAE được thành lập ngày 9/7/2012. VAE là công ty kế thừa của công ty TIN TN Việt Nam và công ty DEMAND VISION Pty.Ltd tại Australia. VAE phát triển tập đoàn đa ngành nghề với 4 công ty thành viên vừa ở Việt Nam vừa ở Australia: + Viet Aus Ecommerce:...
Trụ sở: 36 Bàu Cát 1, P14, Tân Bình, HCM, Việt Nam Văn phòng Úc: 52 Newell st, Footscray, vic 3011, Australia Điện thoại liên hệ:(+84) (8) 38494245 Hồ trợ chat trực tuyến (click ở menu trái) Email liên hệ: [email protected] Tuyển dụng: ketoan@dem...
VAE group - Website hỗ trợ khách hàng