RSS Feed
Thư viện : Tuyển dụng > Lập Trình
   

CLIENT GAME DEVELOPER (UNITY, C#) Số lượng tuyển : 3 Tính chất công việc : Giờ hành chính (thứ 2 - thứ 7) M Tả CNG VIệC: - Tham gia xây dựng ý tưởng, phát triển các sản phẩm - Phát triển các dự án trò chơi chất lượng cao trên nhiều nền tảng -...
GAME SERVER DEVELOPER Số lượng tuyển : 3 Tính chất công việc : Giờ hành chính (thứ 2 - thứ 7) M Tả CNG VIệC: - Lập trình server game trên nền tảng nodejs (javaScript) - Tham gia xây dựng ý tưởng, phát triển các sản phẩm QUYềN LợI đượC ...
M Tả CNG VIệC: - Đóng góp và đưa ra ý tưởng cùng với nhóm để tạo ra những sản phẩm đột phá, sáng tạo. - Thiết kế UI / UX Game, concept nhân vật, background game 2D - Tạo chuyển động của nhân vật (animation), hiệu ứng. - Thiết kế icon, banner, quảng...
NHN VIN LậP TRNH PHP - YII Số lượng tuyển : 3 Tính chất công việc : Giờ hành chính M Tả CNG VIệC : - Xây dựng và phát triển ứng dụng web PHP, MySQL của công ty - Phát triển tiếp các dự án của công ty về thương mại điện tử - Lập trình PHP trên những...
VAE group - Website hỗ trợ khách hàng