RSS Feed
Thư viện : Tuyển dụng > Anh ngữ du học
   

GIO VIN TIếNG ANH M Tả CNG VIệC - Kết hợp cùng giáo viên nước ngoài giảng dạy các lớp được phân công. - Lập kế hoạch giảng dạy hàng tháng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng giảng dạy theo yêu cầu của trung tâm - Kiểm soát và đánh giá chất ...
NHN VIN GIO Vụ M Tả CNG VIệC: - Quản lý học vụ, giáo trình - Cập nhật tình hình học tập của bé với phụ huynh - Nắm rõ các khóa học của trung tâm, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho học viên. - Tiếp nhận thông tin - xử lý - báo cáo thông tin h...
NHN VIN Tư VấN (TRUNG TM ANH NGữ) M Tả CNG VIệC - Nắm rõ các khóa học của trung tâm, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho học viên trước và sau khi nhập học.. - Tiếp nhận thông tin đăng ký ghi danh từ phụ huynh - học sinh. - Tiếp nhận - xử lý - b...
VAE group - Website hỗ trợ khách hàng